Зареволюционноеобновлениекоммунистического движенияРоссии

За революційне оновлення комуністичного руху Росії

Заява колишніх членів ОКП і РКРП

Ми, колишні члени РКРП і ОКП, представники групи "Червоний Поворот", Організації пермських комуністів (ОПК), Відкритої комуністичної платформи інтернаціоналістів (ВКПІ), Комуністичної ініціативи (КІ), що підписали в листопаді 2022 р. маніфест коаліції комуністів-інтернаціоналістів, закликаємо зробити подальший крок до єдності революційного крила російського комуністичного руху, у зв'язку із чим заявляємо наступне.

I

Капіталізм, що досяг стадії імперіалізму, являє собою смертоносну руйнівну стихію. Він не просто руйнує продуктивні сили всього людства, не тільки виснажує ресурси нашої планети: сьогодні він погрожує ввергнути людство в третю світову війну. Сучасний капіталізм породжує прогресуюче падіння виробництва, зростання експлуатації та концентрації капіталу. Однак попри свою реакційність капіталізм сам не впаде, якщо його не скинуть.

Знищення капіталізму було, є і буде передусім справою сучасного пролетаріату як класу, що об'єктивно протистоїть буржуазії. Клас пролетарів - головна продуктивна сила сучасного суспільства, а тому він не тільки є об'єктивно зацікавленим, а й єдино здатним здійснити соціалістичну революцію разом зі своїми союзниками. В умовах буржуазної диктатури, пролетаріат неминуче опиняється під впливом буржуазної ідеології. Це панування буржуазної ідеології може бути поборено тільки за допомогою революційної марксистської партії, покликаної підняти класову свідомість пролетаріату до розуміння його корінних класових інтересів, його революційної місії.

Вже з кінця XX століття компрадорський і залежний капіталізм у Росії переріс в імперіалізм, а сама РФ перетворилася на імперіалістичного хижака. Посилилися, таким чином, претензії російського імперіалізму на свою частку у світовому пануванні, тобто готовність обстоювати свої інтереси в протиборстві під фальшивими гаслами боротьби за багатополярний світ і більш справедливий світоустрій. Сирія і Центральна Африка, Латинська Америка і пострадянський простір стали осередками цього загострення протиборства, під час якого російський імперіалізм нарощував військову міць, а імперіалісти країн НАТО, в свою чергу, прагнули оточити й ізолювати РФ шляхом розширення свого агресивного військово-політичного блоку.

Нині вся внутрішня і зовнішня політика підпорядкована пануванню державно-монополістичних об'єднань. Це призвело до посилення реакції і фашизації російської держави. Багато псевдокомуністів старанно заперечують як імперіалістичний характер сучасної Росії, так і наростання фашизації, відзначаючи наявність фашизму тільки в сусідніх державах. Це породжує нову форму опортуністичного переходу на сторону національної буржуазії під виглядом уявного антифашизму. Таке виправдання являє собою зраду справі робітничого класу. В умовах сучасного імперіалізму боротьба з фашизмом невіддільна від боротьби з капіталізмом, а той, хто погоджується на класовий мир із власними напівфашистами під приводом боротьби з фашистами чужими, вводить в оману і деморалізує трудящих.

Імперіалісти країн НАТО обґрунтовують власну участь у цій війні допомогою суверенній Україні, яка потерпає від російської агресії, тим часом як саме вони позбавили Україну спочатку її нейтралітету, а потім і суверенітету, зробивши все можливе для того, щоб шляхом розширення блоку НАТО та через нагнітання військової істерії спровокувати путінський режим на "СВО".

Таким чином, імперіалісти країн НАТО (насамперед США) і російський імперіалізм несуть рівну відповідальність за цю братовбивчу війну, злочинну і загарбницьку з обох сторін.

II

З початком "СВО" стався крах комуністичного руху Росії. Жодна із системних комуністичних партій не засудила цю війну як імперіалістичну і загарбницьку. Усі ці псевдо комуністичні партії у вирішальний момент історії прямо або побічно встали на точку зору своєї національної буржуазії, здійснивши таким чином зраду пролетарського інтернаціоналізму і революційного марксизму. Як наслідок цього краху проявилися дві опортуністичні тенденції. З одного боку - явні соціал-шовіністи (КПРФ, КР, РПР та ін.), які відкрито стали на бік російського імперіалізму. З іншого боку - "центристи" (ОКП, РКРП та ін. любителі ортодоксальної марксистської фрази), у яких формальне визнання імперіалістичного характеру війни суперечливо поєднується з підтримкою свого уряду під приводом звільнення Донбасу.

Однак, майже у всіх псевдо комуністичних партіях знайшлися сили, які виступили проти опортуністичної зради і встали на шлях не тільки ідейного, а й організаційного розриву з опортуністами. Нашим першим кроком до координації та об'єднання інтернаціоналістів стала конференція, що відбулася 5 листопада 2022 р., на якій було ухвалено маніфест коаліції комуністів-інтернаціоналістів.

Ситуація в Росії не стоїть на місці. Усі реакційні тенденції російської держави продовжують посилюватися. Тому сьогодні настав час зробити наступний крок - створити нову комуністичну партію, що стоїть на позиціях марксизму-ленінізму, здатну підняти кинутий опортуністами стяг пролетарського інтернаціоналізму та революційного марксизму. Головною метою такої партії має бути не пристосування до капіталізму, а рішуча підготовка до революційного штурму і повалення буржуазного ладу.

Мета нової партії - радикальний суспільний переустрій буржуазної держави і заміна її пролетарською державою, а буржуазного парламентаризму - новою демократією радянського типу. Така партія зобов'язана готувати пролетаріат до всіх відомих форм класової боротьби. При цьому, на відміну від прихильників парламентського кретинізму і "лімітів на революцію", ми переконані в тому, що повалення диктатури буржуазії неможливе суто парламентським шляхом без революційної боротьби, наприклад, без всеросійського політичного страйку. Але ми не виключаємо використання будь-яких буржуазних виборів задля агітаційних цілей.

Подібно до того, як боротьба за соціалізм нероздільна із боротьбою за демократію, боротьба за диктатуру пролетаріату сьогодні нероздільна із боротьбою за революційно-демократичне оновлення Росії, покликане покінчити з владою мільярдерів і встановити владу мільйонів. Головним завданням такої влади ми вважаємо не негайне введення соціалізму, а здійснення тих кроків переходу до нового соціалістичного суспільства, які цілком назріли і стали необхідними вже сьогодні.

Щодо "СВО", то ми рішуче виступаємо проти безглуздого продовження імперіалістичної війни "до переможного кінця". Головною умовою тривалого миру ми вважаємо рішучий розрив з інтересами імперіалістів і докорінне революційно-демократичне оновлення як у Росії, так і в Україні, під час якого політиканів, що розв'язали цю війну, мають усунути від влади та віддати під суд як воєнних злочинців.

  Ми виступаємо за негайне перемир'я і переговори щодо справедливого демократичного миру, що ґрунтується на таких принципах:

 1. Скасування практики таємної дипломатії, цілковита гласність переговорного процесу,
 2. Гарантія прав усіх жителів спірних територій на державне самовизначення під час демократичних референдумів в умовах повної демілітаризації та багатостороннього контролю,
 3. Післявоєнне відновлення господарства і гуманітарної сфери за рахунок майна російських і українських олігархів і військових злочинців.
  1. Ми націлені насамперед на те, щоб надати стихійному процесові зближення та об'єднання розрізнених революційних та інтернаціоналістських елементів - свідомого характеру. Ми запрошуємо до співпраці і до об'єднання всіх, кому близькі наші принципи. З цією метою ми засновуємо Оргкомітет зі створення нової партії і запрошуємо товаришів взяти участь у його роботі, починаючи від вироблення програмних і статутних документів, до узгодження загальної практичної діяльності.

   Ми, комуністи РФ, несемо інтернаціональну відповідальність. На нас спрямовані погляди всього світу, саме з нами пов'язує свої надії все прогресивне людство. У цих умовах ми зобов'язані зробити все можливе для того, щоб кинути націонал-шовіністам і опортуністам наш революційний марксистський виклик і вказати той єдино правильний шлях, який веде до миру і соціального прогресу. У наших руках честь російського комуністичного руху. У 1914 році більшовики врятували цю честь і проклали дорогу до Жовтневої революції.

   Сьогодні це завдання лежить на нас!

   E-mail для зв'язку: info@roskomsoyuz.ru

   Переклад: Союз комуністів України